Virallinen ohje LuckPerms - Käyttäjäryhmät ja käyttäjäkohtaiset oikeudet (admin, mod, vip jne.)

luckperms.png

LuckPerms lyhyesti​

LuckPerms on oikeuksien hallintaan tarkoitettu Minecraft palvelinplugin, joka on saatavilla Bukkit/Spigot/Paper, BungeeCord ja monelle muulle alustalle. LuckPerms mahdollistaa palvelimien ylläpitäjien rajoittaa komentoja, ominaisuuksia ja muita käyttäjäryhmien ja käyttäjien avulla ja välillä.

LuckPerms on nopea, luotettava, helppokäyttöinen, joustava, laaja ja ennen kaikkea ilmainen. Voit ladata LuckPermsin täältä:
LuckPerms - SpigotMC

Hyödyllisiä linkkejä​

Tämä artikkeli kattaa vain tärkeimmät asiat, mitä tarvitset. Tässä kuitenkin hyödyllisiä linkkejä, mistä saattaa olla hyötyä. Nämä ovat kuitenkin englanninkielistä sisältöä.

LuckPermsin asennus​

Voit asentaa pluginin niin kuin minkä tahansa muunkin pluginin tämän ohjeen mukaan: Plugineiden asentaminen

Pudota siis pluginin -jar-tiedosto Plugins-kansioosi, käynnistä palvelimesi uudelleen ja LuckPerms on asennettu!

Konfigurointi​

Plugin ei vaadi kummempaa configurointia, mikäli et halua kustomoida sitä enemmän omiin tarpeisiisi. MySQL on pakollinen vain, jos haluat asentaa LuckPermsin monelle palvelimelle (BungeeCord-tyyli)

Jos haluat pystyä muokkaamaan yml-formaatissa palvelimen oikeuksia, permissioneiden tallennusmuodon on oltava YAML. Voit noudattaa tätä (engl.) ohjetta: https://luckperms.net/wiki/Storage-types

Perusteet​

Tässä muutama seikka ja termi, mihin törmäät pluginissa usein.

Mitä on oikeudet, eli "permissionit"?​

Permissionit ovat plugineiden määrittelemiä tekstinpätkiä, joilla voidaan rajata esim. komento tai toiminto vain tietyille pelaajille tai pelaajaryhmille. Esimerkkinä Essentials tarjoaa komennon /tphere [pelaaja], jonka avulla pelaaja teleportataan komennon suorittajaan. Komennon permission on essentials.tphere. Jos pelaajalla on tämä permission suoraan tai pelaajaryhmän kautta, hän hän voi suorittaa komennon.

Mitä on pelaajaryhmät, eli "groupit"?​

Groupit ovat ryhmiä, joihin voidaan lisätä useampi permission. Grouppeihin voidaan määritellä myös metadataa, kuten esim. pelaajan prefix, joka näkyy nimen edellä. Grouppeja voidaan määritellä myös trackeihin, jotta pelaajille voidaan tehdä promote- ja demote-komennon avulla ylennyksiä ja alennuksia.

Mitä on "inheritance"?​

Voit inheritoida, eli periä oikeudet toiselta käyttäjäryhmältä. Esimerkiksi sinulla voi olla kolme käyttäjäryhmää, "default", "moderator" ja "admin". Moderaattori perii oikeudet defautilta ja admin moderaattorilta.

Mikä on "Context"?​

Asia, johon törmäät usein LuckPermsissä on Context, eli konteksti. Voit halutessasi määritellä esim. missä maailmassa, palvelimella tai pelitilassa pelaaja on, jotta hänellä on oikeus tiettyyn permissioniin.

Liikkeelle lähtö​

Nyt kun on perusteet hallussa ja plugin on asennettu, lähdemme liikkeelle itse pluginin käytössä.

Täysien oikeuksien otto permissioneiden muokkaamiseen​

Ensimmäinen asia, mitä sinun tulee tehdä - on ottaa oikeudet muokata permissioneita. Kun LuckPerms asennetaan ensimmäistä kertaa - kellään ei ole oikeuksia käyttää LuckPermsin komentoja.

Antaaksesi oikeuksia, kirjaudu palvelimesi konsoliin ja kirjoita komento: lp user <pelaajanimesi> permission set luckperms.* true
1624735639756.png


Tässä komennossa asetamme itsellemme oikeuden luckperms.*. Komennon *-merkki tarkoittaa kaikkia permissioneita. Koska merkin edessä on teksti luckperms., meillä on oikeus vain kaikkiin permissioneihin, jotka sillä alkavat.

Nyt kun tämä on tehty, voit jatkaa pelissä (pelissä komennon eteen lisätään /-viiva) tai konsolissa.

Pelaajaryhmän luonti ja permissionin lisääminen ryhmälle​

Voimme luoda pelaajaryhmän komennolla lp creategroup <group>.

Teemme tässä esimerkissä admin-groupin ja lisäämme sille oikeuden.

Luodaan group:
1624739218226.png


Lisätään groupille oikeus Minecraftin /ban -komentoon: lp group admin permission set minecraft.command.ban true
1624739267750.png


Jos myöhemmin haluat poistaa permissionin, voit tehdä sen komennolla lp group admin permission unset minecraft.command.ban
1624739408229.png


Pelaajan lisääminen grouppiin​

Voit lisätä pelaajalle groupin permissionit lisäämällä käyttäjälle "parentin", komennolla lp user <pelaaja> parent add <group>
1624739533449.png


Asetetaan group perimään oikeudet toiselta groupilta​

Voit tarvita tätä kun haluat esim. ottaa default-groupin permissionit muille groupeille, kuten moderaattorit tai VIP-jäsenyydet.

Komento lp group <group> parent add <perittävä group>

Tässä esimerkissä admin-groupille lisätään samat oikeudet, kuin modeilla on ja siitä vielä edelleen modeille default-oikeudet. Näin ollen myös admineilla on default-groupin oikeudet.
1624743824105.png


Poistetaan group pelaajalta​

Voit poistaa groupin pelaajalta komennolla lp user <pelaaja> parent remove <group>.
1624744137940.png


Lisätään groupille prefix​

Jotta prefix näkyy chatissa, tarvitset siihen pluginin Vault sekä pluginin, joka hallitsee chattia. Jos tarvitset vain chat-pluginin helpoin plugin on VaultChatFormatter tai jos käytössäsi on Essentials tai tarvitset lisää komentoja, kuten /spawn ja /home, suosittelemme pluginia EssentialsX ja EssentialsX Chat.

1624745351894.png


Voimme lisätä groupille prefixin, esim. [Admin]. Tämä tapahtuu komennolla lp group <group> meta setprefix "<teksti>"
1624744580166.png


Jos haluat muotoilla chatin samaan tapaan, kuin ylemmässä esimerkissä, muokkaamme seuraavat tiedostot:

plugins/Essentials/config.yml, kohdan EssentialsX Chat alapuolella:
YAML:
format: '{DISPLAYNAME}&7: {MESSAGE}'

plugins/LuckPerms/config.yml, kohdan meta-formatting alapuolella:
YAML:
meta-formatting:
 prefix:
  format:
   - "highest"
  duplicates: first-only
  start-spacer: "&r&7["
  middle-spacer: "&r&7]["
  end-spacer: "&r&7] &f"

Halutessasi voit toteutta saman suffixeille (toimii kuten prefixit, mutta nimen jälkeen).

Halutessasi näyttää kaikkien grouppien prefixit, jotka käyttäjillä on, aseta duplicates arvoon retain-all. Suosittelemme kuitenkin jakamaan groupit trackeihin ja näyttämään vain trackien korkea-arvoisimman prefixin. Tämän voi konfiguroida esimerkiksi seuraavasti:
YAML:
format:
   - "highest_on_track_staff"
   - "highest_on_track_donators"
   - "highest_on_track_timeranks"

Lisätään groupit trackeihin​

Voit määritellä groupit trackeihin, eli järjestyslistaan esimerkiksi näin:

Track: Staff
Default » Mod » Admin

Voit tässä ylentää pelaajan komennolla lp user <pelaaja> promote staff, jolloin pelaaja ylennetään defaultista modiksi. Kun teet komennon uudelleen, pelaaja ylennetään adminiksi.

Track: Donators
Default » Iron » Gold » Diamond » Netherite

Tässä voit tehdä saman, mutta komennolla lp user <pelaaja> promote donators

Voit lisätä trackin seuraavasti: lp createtrack <nimi>:
1624746350861.png


Sekä lisätä trackiin grouppeja komennolla lp track <track> append <group>. Lisää groupit alemmasta arvosta ylempään.
1624746503101.png


Voit poistaa groupin trackilta komennolla lp track <track> remove <group>.

Ylivoimaisesti paras ominaisuus... Web-editori:​

Nyt kun perusteet hallussa siitä, miten permissionit toimii - voit milloin tahansa, konsolissa tai pelissä tehdä komennon /lp editor, jolloin saat linkin LuckPerms-editoriin, jolla näet permissionit, groupit ja trackit helposti graafisessa käyttöliittymässä.

Komennolla /lp tree näet taas kaikki palvelimesi permissionit listana. Työkalu on helppo tiettyjen plugineiden permissioneiden etsintään, kun ne on dokumentoitu huonosti. Yleensä plugineilla on parempi lista permissioneista kuvauksilla mitä ne tekee, mutta tämä helpottaa kun sitä ei ole.

Lisää ohjeita​

LuckPerms on vieläkin laajempi plugin. Tässä oli vain perusteet pluginin käyttöön. Lisätietoa pluginista löydät todella paljon täältä, mutta englanniksi:
LuckPerms Wiki


Mukavia pelihetkiä!


Lähteet:
LuckPerms SpigotMC (2016, viitattu 26.6.2021): https://www.spigotmc.org/resources/luckperms.28140/
LuckPerms Wiki (viitattu 26.6.2021): https://luckperms.net/wiki/Home
 
Viimeksi muokattu:
 • Like
Reaktiot: Suomifin